1
0
Fork 0

add heading

This commit is contained in:
Gustav Lindqvist 2024-02-03 21:52:07 +01:00
parent 2bdd0365b3
commit f70a1c10ae
1 changed files with 5 additions and 1 deletions

View File

@ -27,7 +27,11 @@ Jag sålde mitt förra friluftskök bestående av Pocket Rocket 2 + Toaks 650, f
* [ ] **SOTO Windmaster**
* [x] **Toaks 750ml**
* [ ] [**Stormtändare**](https://corax-store.se/sv/clawgear/clawgear-mkii-storm-pocket-lighter.html) — +21 gram jämfört med förra tändaren och borde underlätta en del att göra upp eld.
* [ ] [**Flextail myggskydd**](https://www.flextail.com/products/light-repel?variant=43108221550839)
### Skydd mot myggj@&vlarna
* [x] [**Flextail myggskydd**](https://www.flextail.com/products/light-repel?variant=43108221550839)
## Kamerautrustning