1
0
Fork 0
You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

37 lines
2.4 KiB
Markdown

This file contains invisible Unicode characters!

This file contains invisible Unicode characters that may be processed differently from what appears below. If your use case is intentional and legitimate, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal hidden characters.

---
title: "Vårkänslor och vitsippor på Vista"
description: "När gruset sopas undan, sommardäcken åker på och vitsipporna slår ut så vet man att det är vår på riktigt."
feature_image: "GOPR1260_1682251847721.jpg"
mastodonId: "110249028591475924"
date: 2023-04-23T18:09:27+0200
tags:
- cykling
- vår
- jkpg
---
När gruset sopas undan, sommardäcken åker på och vitsipporna slår ut så vet man att det är vår på riktigt.{.lead}
[I Jönköping vallfärdar cyklister varje vår till Vista MTB för att uppleva detta hav av vitsippor][Elna Dahlstrand - Genom ett hav av vitsippor] som finns en kort tid på våren. I år är det troligtvis extra kort; Vitsipporna slog ut med kraft i början av helgen när temperaturen steg kraftigt, samtidigt är det rejält regn på gång hela den kommande veckan som troligtvis kommer att göra stigarna på Vista obrukbara eftersom området blir väldigt lerigt.
Jag var inte den enda som insett detta och jag mötte flera cyklister som njöt till fullo av de fantastiska torra stigarna.
<figure class="embed -wide">
<iframe title="Vitsippor på Vista" src="https://video.gustavlindqvist.se/videos/embed/43d2ef61-8716-47de-82f1-919581bb94b2?start=2m56s&amp;stop=5m30s&amp;muted=0&amp;warningTitle=0&amp;peertubeLink=0" allowfullscreen="" sandbox="allow-same-origin allow-scripts allow-popups" width="560" height="315" frameborder="0" alt="Video filmad med en kamera monterad på bröstet på en cykel som åker nedför en slingrig stig i ett hav av vitsippor."></iframe>
<figcaption><p>Varning för mitt flåsande!</p></figcaption>
</figure>
Eftersom cykeln stått oanvänd nästan hela vintern som mestadels spenderats i löparskorna så orkade jag bara två varv (jag brukar köra 3), sen bar det av hemåt i svagt duggregn som gav en svalka som definitivt behövdes.
:::: gallery {.-wide}
::: row
![Selfie på Gustav på en cykel i MTB-kläder vid en hamn](GOPR1266_1682251847721.jpg){.-inline}
![En cykel som ligger på sidan av en stig intill en massa vitsippor](GOPR1262_1682251847721.jpg){.-inline}
:::
<figcaption><p>Obligatorisk selfie i t-shirt och kortbyxor och en bild på trotjänaren</p></figcaption>
::::
![Vätterstranden i Jönköping sett från marken med en stor blomplantering](GOPR1267_1682251847721.jpg "Vätterstranden på vägen hem"){.-wide}
[Elna Dahlstrand - Genom ett hav av vitsippor]: https://elnadahlstrand.se/2017/05/09/genom-ett-hav-av-vitsippor/