1
0
Fork 0
You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

62 lines
2.1 KiB
Markdown

---
title: "Två dagar på sydkusten"
feature_image: "Gustav-Lindqvist_2021-12-26_03968-Pano.jpg"
description: "När det är omväxlande väder är det ofta intressant att vara ute och fotografera, samma plats kan skifta utseende fullständigt."
twitterId: 1476151527475761155
series: fotografering
tags:
- fotografering
- friluftsliv
- trelleborg
- vinter
---
När det är omväxlande väder är det ofta intressant att vara ute och fotografera, samma plats kan skifta utseende fullständigt. Detta hände flera gånger under 26 och 27 december.
## Morgonljus
Det var tunn dimma som solen lyste igenom och gav ett varmt ljus på den annars kalla krispiga morgonen.
:::: gallery
::: row {.-no-wrap}
![Ett barrträd med frost på](Gustav-Lindqvist_2021-12-26_03924.jpg){.-inline}
![Närbild på en murgröna på ett svart plank](Gustav-Lindqvist_2021-12-26_03937.jpg){.-inline}
:::
::: row {.-no-wrap}
![Närbild på en vattentunna med fruset vatten](Gustav-Lindqvist_2021-12-26_03938.jpg){.-inline}
![Närbild på en hög med staplad ved](Gustav-Lindqvist_2021-12-26_03939.jpg){.-inline}
:::
::::
## Dimma
Senare tjocknade dimman till ordentligt och bitvis gick det inte att se mer än 50 meter fram. Solen gick knappt att urskilja.
:::: gallery
::: row {.-no-wrap}
![En brygga i dimma](Gustav-Lindqvist_2021-12-26_03955.jpg){.-inline}
![Närbild på växter täcka i frost](Gustav-Lindqvist_2021-12-26_03963.jpg){.-inline}
![Närbild på några mossiga grenar](Gustav-Lindqvist_2021-12-26_03964.jpg){.-inline}
:::
::::
## Solljus
En timme senare lyckades solen till sist bränna bort den sista dimman.
![](Gustav-Lindqvist_2021-12-26_03976-Pano.jpg){.-full}
När dimman försvann var det även fler som gav sig ut (eller om de varit där hela tiden?).
![](Gustav-Lindqvist_2021-12-26_03998-Pano.jpg){.-full}
## Vindar & vågor
Dagen efter var all dimma som bortlåst, bokstavligen. Det var kraftiga vindar och häftiga vågor.
![](Gustav-Lindqvist_2021-12-27_04008-Pano.jpg){.-full}
![](Gustav-Lindqvist_2021-12-27_04039.jpg){.-wide}
![](Gustav-Lindqvist_2021-12-27_04044-Pano.jpg){.-full}